Tomas Steijer

Så enkelt och så svårt. En fisk och ett ansikte huggna i sten. Tomas bilder är lika konkreta som undflyende, som livet självt.
Peter Clifford

Född 1943 i Stockholm Utbildning Konstfack, 1964 –66 Konsthögskolan 1967–71

Kontaktuppgifter

Tel: 08-744 40 76
Mob: 0737-261 831