Kicki Bergqvist-Selder

Spår och avtryck

Vad finns i det tomma rummet som trappan leder till?
Portar som står på glänt, omkullvälta stolar, ett hastigt uppbrott. Puts som rämnar, tapeter som flagnar, allt bär avtryck av närvaro. Ser vi människan vi möter ? Vad rymmer de inre rummen -- slutna om sina hemligheter, som arkeologiska fynd fulla av information.
Under en längre tid har jag arbetat med tittskåp – en scenografi där ljuset har den avgörande betydelsen för det vi upplever. Miniatyrvärldar av vägar, trappor och byggnader bildar en fiktiv civilisation. Dockskåp och legobyggen. Barnets låtsasvärld och självklara lek med skalförskjutningar.

Född 1957 i Stockholm
Utbildning
Konstfackskolan 1973-83

Kontaktuppgifter

Tel: 08-18 16 41
Mob: 0739-881 412
Epost: