Jonas Palmius

Jonas Palmius är skulptör och möbelformgivare.
Han är formmässigt en vilde, där ingen tradition är helig. Han blandar och ger bland stilar och kulturer, och resultaten blir fruktbart gränsöverskridande.
I början av 1990-talet formgav Jonas Palmius stolen ”Excent”. Den har utförts i brons, rödbok och diabas, där materialet får stolens aura att pendla mellan möbel och skulptur. Diabasen ger ”Excent” värdighet och skönhet, och det första exemplaret inköptes av Nationalmuseum i Stockhom.

Född i Stockholm 1966

Kontaktuppgifter

Mob: 0706-222 590
Epost: