Harry Modin

Det viktigaste i Harry Modins konst är, enligt min uppfattning, en besatthet att beskriva klippor, hällar, skrevor, blåst, tyngd, verktyg, lugnet före stormen, vila och tyngdlöshet. I arbetet kommer han i kontakt med Harry 8 år, nyfiken, ensam och med blick för urbergets skönhet.
När kontakten är skapad tar avskalandet vid, formen måste förenklas så att skulpturen blir värdig upplevelsen. Materialet måste korrespondera helt och fullt med det som ska uttryckas. Utforskandet av materialet och tekniker är en lekfull resa för Harry Modin, det har gjort honom kunnig i sten, bly, akrylglas och andra mer samtida material.
Harry Modin är en reducerande skulptör med absolut gehör. Sofia Wahl

Född i Stockholm 1953
Utbildning:
Tessinskolan 1994-95
Konstfack, skulptur 1977-82

Kontaktuppgifter

Mob: 0739-86 40 59
Epost:
Hemsida: http://www.harrymodin.se