Hans Peterson

Hans Peterson är skulptör och arbetar i huvudsak med uppdrag.
Arbetet kan vara större skulpturer i landskap och mindre skulpturer i brons, trä eller sten.
Hans arbetar även med porträtt.
Skulpturerna har skiftande uttryck och kan vara både arkitektoniska och abstrakta eller figurativa. I sina gestaltningar utgår Hans oftast från platsens egna förutsättningar och historia. Skulpturerna är ofta fragment ur en berättelse vars helhet får tolkas av betraktaren.
Peter Clifford

Född 1953 i Visby, bor i Stockholm
Utbildning:
Kungliga Konsthögskolan, skulptur, Stockholm

Kontaktuppgifter

Mob: 0707-344 230
Epost:
Hemsida: http://www.sculptor.nu