Hanns Karlewski

"Hanns Karlewski är skulptör och arbetar med långsamma material, först kommer många skisser och konstruktionsberäkningar. Risken att såga fel eller hugga sönder är stor och förödande. Ändå behåller han direktheten och livligheten i formen. Jag tror det beror på att han hela tiden lyckas överrumpla sig själv. Handen styr formen, men formerna styr också handen och som i distraktion eller glömska kan något kastas om, något oavsett uppstå- och då gäller det att kunna hantera detta, följa eller gå mot, om man vill hålla sig inom givna gränser.
Det har han nog aldrig velat."
Thomas Millroth

Född i Stockholm 1937
Kunsthochschule
für Kunst und Design Pforzheim 1957–59
Konsthögskolan Stockholm 1960-65

Kontaktuppgifter

Tel: 08-19 79 31
Mob: 0704-561 896
Epost:
Hemsida: http://www.hannskarlewski.de