Elisabeth Ekstrand

Mycket har jag upplevt i mitt konstnärsliv; bla. fikat och diskuterat ofta med Henry Moore i Italien, blivit nypt i baken av Botero i Pietra-Santa och ätit lunch med Wilhelm de Kooning i New York.
Jag har rest i stora delar av världen, varit gästprofessor i Kina, där jag också har två stora skulpturer i Tianjin och Chancun.
Jag har deltagit i grupp-utställningar på bla. British Museum och Smithsonian Institution i Washington. Mina uppdrag i Sverige: Porfyrfontän på Medaljmuséet, Stockholm
och tre trappuppgångar i Tensta b la.
I Pietra Santa har jag under 25 år lärt mig allt om all sten i världen samt att bearbeta den. Jag tycker om konstruktiva, seriella motiv med ljus, rörelse/riktningar, bärande- buret etc. Mina verk har ofta en avstamp i musikaliska grundteman.

Född i Stockholm 1941
Utbildning:
Konstfackskolan 1958-64
Representerad:
Kungliga Myntkabinettet

Kontaktuppgifter

Tel: 08-618 74 17
Mob: 070-712 78 22
Epost: